Kdo je Teal Swan

4. dubna 2015 v 19:08Teal Swan, vlastním jménem Teal Scott, se narodila v roce 1984 v Santa Fe (Nové Mexiko). Již během prvních let jejího života bylo jasné, že na Zem přišla s aktivovanými mimosmyslovými schopnostmi jako: jasnovidění, jasnocítění, jasnoslyšení. Uměla manipulovat s elektromagnetickými poli a dokázala komunikovat s myšlenkovými formami. Narozdíl od jiných dětí, se u ní s věkem tyto schopnosti neztrácely.
Její rodiče se živili jako průvodci v divočině (Wilderness Rangers). Získali práci v národním parku Wasatch-Cache v Utahu. V té době si bohužel vůbec neuvědomovali, do jak nábožensky vypjatého prostředí se přestěhovali.
Zvěst o schopnostech malé Teal se velice rychle rozšířila a její rodiče upadli v nemilost v rámci místní komunity. Někteří se jich dokonce báli. Teal byla kvůli svým schopnostem zavlečena do místní náboženské sekty. Rodiče neměli o ničem ani ponětí. Stalo se to díky rodinnému známému, ve kterého měli bezmeznou důvěru.
V této sektě byla Teal 13 let rituálně mučena a mentálně programována. Když jí bylo 19 let, podařilo se jí utéci. Od té doby působí jako duchovní "katalyzátor". Pomáhá druhým lidem rozvzpomenout si na energeticky propojenou JEDNOTU našeho vesmíru. Najít blaženost i ve zdánlivě naprosto extrémních podmínkách.

Teal jejími vlastními slovy:

Otázka: "Slyšel jsem, že díky svému mimosmyslovému vnímání vidíš jinak než většina lidí. Jak tedy a co vidíš jinak, než my ostatní? "

Teal: "Samozřejmě, že je velmi těžké odpovědět na tuto otázku, protože mám jen velmi malou představu o tom, jak vidí ostatní lidé. I v tom je krása individuálního vnímání. Ty a já můžeme nazývat stejnou barvu žlutou, i když ve skutečnosti vidíme zcela odlišné barvy, ale nazýváme je stejným jménem. To, že jiní lidé nevidí ty samé věci, jako já, jsem nevěděla, dokud jsem nezačala chodit na základní školu. Moji rodiče se zalekli mé hypercitlivosti a vzali mě k lékařům. Jenže lékaři nepovažovali mé mimosmyslové vnímání za talent, vnímali ho jako poruchu. Diagnostikovali mi poruchu smyslové integrace (přehnanou citlivost vnímání a poruchu smyslové modulace). Až ve věku 24 let jsem o tom začala mluvit s lidmi, abych konečně zjistila, co je odlišné na tom, jak vnímám já, od toho, jak / co vnímají ostatní lidé. Zde je, (podle mého vědomí), co vnímám já a co se liší od toho, jak vnímají ostatní:

1. Vidím všechno, co je, ne jako pevný objekt, ale jako "vibraci". Rozkmit a frekvenci energie vnímám jako to, co určuje jak (v jaké formě) se ta energie projeví. Všechno ve vesmíru je vytvořeno z pohybující se energie (to, co já nazývám vibrací). A vše, co vibruje, dodává nebo poskytuje informaci. Tato "vibrace" je to, co určuje, v jaké formě se energie projeví. Fyzické věci jsou jen projevem, takže pevné objekty jsou více nebo méně představa, kterou já nemám.

2. Vidím Auru, což jsou vlastně myšlenkové formy vysílající a přijímající informace od a k fyzické struktuře, ke které jsou přiřazeny (jako například tělo). V mém vnímání aura vytváří tvary, barvy, strukturu, zvuky, vzory a vydává světlo. Leckterá nebo všechny z těchto charakteristik aury mi poskytují cenné informace o fyzické osobě nebo věci, se kterou se aura spojuje. Někdy mi dokážou poskytnout skoro kompletní informaci o tom, kdo jste. Aura reaguje na myšlenku a mění svou charakteristiku, aby se dostala do souladu s tou myšlenkou. Také je velmi přístupná interakci, takže mohu použít moje vlastní energetické pole na manipulaci energetických polí jiných, abych jim pomohla vyléčit se (tak, jak to dělají např. Reiki léčitelé). Dokážu cítit energetická pole tak snadno, jako většina lidí vnímá vodu.

3. Vidím myšlenkové formy. To jsou myšlenky, které obsahují dostatek vlastní energie na to, aby se staly seskupením, tvarem nebo vzhledem a mohou se manifestovat pohybujícím se způsobem. Tradičně rozlišujeme tři typy myšlenkových forem:
1) Energie, která na sebe vezme podobu myslícího
2) Energie, která na sebe vezme podobu fyzického objektu
3) Energie, která na sebe vezme svou vlastní podobu, vyjadřující své vlastnosti v záležitosti, kterou k sobě přitahuje.
Takže, dokážu vidět, spojovat se a komunikovat s "entity", které nazýváte duchy, "Strážci a Andělé ". Kvůli této schopnosti se dokážu chovat jako "médium".

4. Vidím životní cesty. To v podstatě znamená, že vidím budoucnost. Ale budoucnost není rozhodnuta. Co vidím, je výsledek, který odráží současný stav (který se ale často nemění, protože myšlenkové vzory máme zaběhnuté). Informace přítomna v energii v jejím potenciálním stavu se vyjadřuje na základě myšlenky / záměru, který je předpokladem k fyzické struktuře. Takže, pokud by osoba byla schopna změnit své myšlenky, její fyzická realita by se změnila také a také její budoucnost. Díky této schopnosti často vidím a cítím i kolektivní budoucnost. Mívám prorocké vize a sny. V minulosti jsem s tím měla problémy, vedlo to až do bodu, kdy jsem mívala záchvaty ve dnech vedoucích k přírodním katastrofám, katastrofám způsobeným lidmi nebo válkám.

5. Mám hypercitlivý sluch. Slyším, jak se hýbou tektonické desky. Určitě víte, že gravitace měsíce k sobě přitahuje mořské proudy. Co si lidé neuvědomují je, že gravitace měsíce ovlivňuje vše, nejen vodu. Nenávidím zvuk bavlněných klubek (zvuk, který si myslím, že mnoho lidí neslyší). Hovor lidí v jiných místnostech, který by mnozí neslyšeli, já slyším. Můj sluch je schopen zachytit extrémně vysoké frekvence myšlenkových forem, takže mám "jasno-sluchosť". Jinými slovy, slyším i myšlenkové formy.

6. Nevidím negativní prostor (který mnozí lidé nazývají vzduchem). Místo toho mi všechno připadá jako energie bez volného prostoru mezi ní. Každé energetické pole se mísí s každým dalším energetickým polem vytvářejíc obrovskou existenci spolu-bytí. Díky tomu vnímám, jak všechno, co je, ovlivňuje všechno ostatní kolem. Metaforicky řečeno, kamínek hozený do tohoto energického pole všeho by vytvořil vlnky, které by ovlivnily celé pole. Jediný důvod, proč to lidské bytosti zřídka vědomě vnímají tímto způsobem je proto, že jejich smyslové orgány (jako zrak, chuť a čich) jim zprostředkovávají dojem objektů, které jsou pevné a mají hranice, dělící je od ostatních věcí.

7. Pro většinu lidí je kůže tou hranicí, kde končí tělo. Pro mě je kůže jen určitý bod hustoty mezi energií, která tvoří člověka. Já vidím i to, co je pod kůží. Takže, když se setkám s člověkem, dokážu vidět jeho kosti, orgány, nervy, cévy a podobně. Také vidím energetické kanály uvnitř těla (které někteří označují jako čakry a meridiány). Takže vidím, kde energie osoby neproudí volně a jaké fyzické nemoci má. Také často vidím vibraci, která vede k tomu "PROČ" má osoba určitý energetický blok nebo fyzickou nemoc.

8. Protože reálně vidím vibrace, mám schopnost přijímat vjemy od fyzického objektu, jako je například minulost objektu, nebo emoce s ní spojené. V mém vnímání se tato schopnost nejčastěji projevuje v podobě obrazů, které dostávám od objektu, a emoce, které cítím přímo jako výsledek vibrace, kterou pochytím od objektu.

9. Snadno a okamžitě astrálně cestuji. S tím, že se mi to stávalo spontánně, jsem v minulosti mívala problémy. Nejprve jsem to nedokázala ovládat. "Astrální cestování" je akt vědomého nebo nevědomého posunu vědomí od vnímání fyzického k nefyzickému, které není limitováno časem a prostorem. Díky tomu dokážu někdy vidět věci mimo dosah mé přítomnosti.

10. Mám otevřené a vědomé spojení s mým vyšším já. Neztratila jsem vědomí tohoto spojení a schopnosti komunikovat s ním v dětství (ani když jsem se snažila ignorovat to). Díky tomu jsem neztratila vzpomínky na to, co BYLO předtím, než jsem přišla do tohoto života a co BUDE po smrti. Přišla jsem do tohoto života obdařena objektivní univerzální pravdou, vůči které je určitá subjektivní, individuální pravda někdy v přímém rozporu.

11. Když si utiším mysl, mám přístup k Akašickým záznamům. Akašické záznamy jsou souhrnem informací o tom, co kdy bylo a je, který je zakódován v nefyzické dimenzi existence, též označované jako mysl boha. Je to souhrn nekonečných informací, které mohou být přístupné ve stavu vědomí podobného Zdroji, jako například, když člověk medituje, astrálně cestuje nebo je v hypnóze. Přístup k Akašickým záznamům umožňuje vševidoucnost. To znamená, (v závislosti na mém stavu), že mám přesné informace o minulých životech. Je to forma retro poznání.

12. Totéž, co vnímám u lidí, vnímám i u zvířat. Takže dokážu komunikovat se zvířaty a přímá fyzická jazyková bariéra mi nestojí v cestě k napojení nebo porozumění.

13. Mám synaesthesii. To je stav, kdy vjem jednoho smyslu automatický vyvolává vjem jiného smyslu. (Takže takoví lidé mohou například čísla nebo zvuky vidět barevně, apod.)

A ukončila to - "Myslím, že jako stručný přehled to stačí."


Zdroj

Slovenská stránka o Teal a česko-slovenské spolupráci s ní

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama